احمد خیاط زاده راوری
من خیریه دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 30 شهریور 1398
مؤسسه خیریه شیرخدا علوی کرمان با هدف حمایت از دانش آموزان مستعد و نیازمند از سال 93 در حال خدمت به دانش آموزانی است که علی رغم استعداد و علاقه بالای تحصیلی نیازمند حمایت خیرین می باشند.