محسن سلیمی
من تشکل مردمی دنیای احسان هستم
1 پروژه حامی
0 پروژه ایجاد کننده
0 نظر
عضویت از 02 مهر 1398
سلام علیکم طلبه سطح یک حوزه علمیه قزوین میباشم توفیق چند سال فعالیت در امور خیریه و محرومیت زدایی در شهر قزوین را دارم به مدت یکسال است که خیریه تسنیم را با کمک دوستان دغدغه مند شهر تاسیس کردیم در ضمن به مدت ده سال مسوول هییت و موسسه مردم نهاد نیز میباشم که در زمینه های فرهنگی و مذهبی و محرومیت زدایی فعال می باشد