تومان
یا از مقادیر زیر انتخاب کنید
5000 تومان
10,000 تومان
20,000 تومان
50,000 تومان
100,000 تومان
200,000 تومان
عدم نمایش نام من در بخش حامیان
مشق احسان؛ پویش مردمی اهدای نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار
  • به اشتراک بگذارید