معرفی دنیای احسان

«دنیای احسان» راهنمای هوشمند کار نیک؛ سامانه ای است 24 ساعته و آنلاین برای معرفی پروژه های خیر و شبکه سازی گروه های مردمی، خیریه و فعالان اجتماعی و چهره ها با هدف رشد کمی و کیفی آنها که با در اختیار قرار دادن فضاهای تبلیغی و رسانه ای زمینه ظهور و بروز هرچه بیشتر فعالین این حوزه را فراهم می کند.
  • پرسش سوم

    جواب

  • پرسش دوم

    جواب

  • پرسش اول

    پاسخ پرسش اول