اسناد شفافیت مالی
ردیفنام واریز کنندهمبلغ واریزیتاریخ پروژه
1500011:50 - 1398/04/27کمک به هموطنان سیل زده
2100011:14 - 1398/04/23ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
3سید اسعد شوکتی زاده500009:21 - 1398/04/23کمک به هموطنان سیل زده
4سید امیرحسین مدنی500017:59 - 1398/04/20کمک به هموطنان سیل زده
5ناشناس300014:58 - 1398/04/20کمک به هموطنان سیل زده
6محمد نخعی5000016:44 - 1398/04/16کمک به هموطنان سیل زده
7علی شاملو2000009:07 - 1398/04/16کمک به هموطنان سیل زده
8نوراله قراچه زاده2000000:25 - 1398/04/11کمک به هموطنان سیل زده
910017:02 - 1398/04/09ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1010016:57 - 1398/04/09ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
1110016:49 - 1398/04/09کمک به هموطنان سیل زده
12ناشناس500020:23 - 1398/03/26کمک به هموطنان سیل زده
13ناشناس500020:20 - 1398/03/26کمک به هموطنان سیل زده
14مهدی غریبی200018:34 - 1398/03/08کمک به هموطنان سیل زده
15م.ه.د.ی..باقر..........100003:48 - 1398/03/04کمک به هموطنان سیل زده
16مهیار حاجی نژاد1300009:14 - 1398/02/31کمک به هموطنان سیل زده
17یوسف صمدیان65000023:20 - 1398/02/25ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
18یوسف صمدیان7000014:21 - 1398/02/17کمک به هموطنان سیل زده
19مهدی غریبی100020:17 - 1398/02/16کمک به هموطنان سیل زده
20مهدی غریبی100018:24 - 1398/02/16کمک به هموطنان سیل زده
21200021:54 - 1398/02/14کمک به هموطنان سیل زده
22ناشناس1000010:21 - 1398/02/12کمک به هموطنان سیل زده
23ناشناس5000013:02 - 1398/02/09کمک به هموطنان سیل زده
2410010:26 - 1398/02/05کمک به هموطنان سیل زده
25200014:31 - 1398/02/04کمک به هموطنان سیل زده
26500014:37 - 1398/02/02کمک به هموطنان سیل زده
27500014:36 - 1398/02/02کمک به هموطنان سیل زده
28عبدالحسین باغکی50000021:15 - 1398/01/31کمک به هموطنان سیل زده
292000019:39 - 1398/01/29کمک به هموطنان سیل زده
305000018:48 - 1398/01/27کمک به هموطنان سیل زده
31ناشناس286100018:06 - 1398/01/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
322000018:25 - 1398/01/25کمک به هموطنان سیل زده
332000020:41 - 1398/01/22کمک به هموطنان سیل زده
3430000013:19 - 1398/01/15کمک به هموطنان سیل زده
3525000000018:06 - 1398/01/14کمک به هموطنان سیل زده
361000017:40 - 1398/01/08ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
371000001:17 - 1398/01/08ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
381000001:15 - 1398/01/08ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
391000001:12 - 1398/01/08ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
40وحیده علیمرادی100001:34 - 1398/01/07ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
41100009:10 - 1398/01/03ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
421000012:21 - 1398/01/02ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
432000001:18 - 1398/01/01ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
44محمدرضا طالبی نیا100018:34 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
452000017:20 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
46500017:19 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
471000016:16 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
48700012:36 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
49100011:14 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
50100011:13 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
51100011:11 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
52100011:10 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
53100004:23 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
54مهدی سقاتپه200001:00 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
55200000:44 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
56200000:43 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
57200000:42 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
58200000:38 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
59100000:08 - 1397/12/29ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
601000000:00 - 1397/12/29ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
61نسیم رزجی100023:56 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
62محمدرضا بنایی2000023:55 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
63saman shirpey500023:53 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
64نسیم رزجی100023:51 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان
65امیرحسین مرشدی15000020:25 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
66امیرمحمد خشنو1000017:00 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
671000016:49 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
68100015:14 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
69ابراهیم گلوی500013:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
70ابراهیم گلوی500013:57 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
714000011:51 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
72Hossein Siavashfar100011:08 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
73علی رضا صبور1000009:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
74500009:57 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
75حسین عظیمی راد1000009:32 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
76500008:27 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
77مهلا اکبری500002:33 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
78200002:01 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
79200001:59 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
80200001:55 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
81حنانه قره داغی2000001:26 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
82حنانه قره داغی2000001:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
83200001:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
84500001:11 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
85mhmotedayen محمد حسین100001:10 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
865000000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
87لیدا محمودیان1000000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
881000000:40 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
89100000:37 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
90500000:36 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
91100000:36 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
92امیرمحمد محمدی200000:35 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
93محسن خدابخشی100000:35 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
94امیرمحمد محمدی200000:33 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
95پیمان پورامینی10000000:30 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
961000000:27 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
97200000:25 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
98500000:24 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
992000000:24 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
100200000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
101محمد خزائی500000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
102500000:23 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
103500000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
104500000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
105100000:21 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1061000000:20 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
107500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
108شاهپور آریا500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
109محمد امین مالک اژدری500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
110500000:19 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1112000000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1122000000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
113امید نوری200000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
114500000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
115کیوان مرادی100000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
116100000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
117ناشناس500000:18 - 1397/12/28ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1181000000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
119100000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
120کیوان مرادی100000:17 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
121100000:16 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
122زهرا برزگر200000:14 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
123alireza barzegar100000:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1245000000:12 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
125میثم احمدی500000:10 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1262000000:09 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
127alireza barzegar100000:07 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
128500000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1295000000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
130narges ghamsari1000000:04 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1311000000:03 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1322000000:02 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
133علی رمضانی فرهاد2500000:00 - 1397/12/28ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
134علی رمضانی فرهاد2500023:59 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1351000023:59 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
136علی رمضانی فرهاد2500023:56 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
137200023:56 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
138200023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
139محمد داسدار1000023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
140امیرحسین رجبی500023:55 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
141علی رمضانی فرهاد2500023:52 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
142500023:52 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
143گلنوش رضایی پژوهش500023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
144500023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
145مهلا اکبری500023:51 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
146گلنوش رضایی پژوهش500023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1472000023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
148500023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
149200023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1501000023:50 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
151somayeh niknia100023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
152محمد داسدار1000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1531000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1542000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
155100023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1561000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1572000023:49 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
158مائده ساعدی1000023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
159100023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
160500023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
161200000023:48 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
162500023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1632000023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1641000023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1655000023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
166100023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
167گلنوش رضایی پژوهش500023:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1682000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
169فرزاد پاشائی1000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
170حامد1000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1711000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
172500023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
173500023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
174جواد حسن زاده1000023:46 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
1751000023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1761000023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
177somayeh niknia500023:45 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان
178فرشید خرم فر10000011:47 - 1397/12/27ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
1792000000:57 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
180100000000:57 - 1397/12/27ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
1815000023:52 - 1397/12/26ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی
182200023:05 - 1397/12/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان
183ناشناس500000020:44 - 1397/12/26ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان