راهنمای مشارکت گروه ها در پویش به وقت احسان

جهت شروع مشارکت در پویش به وقت احسان به ترتیب زیر عمل کنید:

  1. ثبت گروه خود در سامانه دنیای احسان از طریق زیر:

2. درصورتیکه گروه خود را ثبت کرده اید از طریق زیر وارد میزکار خود شوید: 3. پس از ورود به میز کار کد رهگیری خود را یادداشت نموده و به نماینده استان خود بدهید. 4. نمایندگان استان نامه‌ای را که حاوی معرفی شما است به ما ارسال خواهند کرد و پس از وصول نامه؛ پیامکی از دنیای احسان به شماره ثبت شده شما جهت ارسال درخواستتان ارسال می‌شود. 5. پس از ورود در میز کار وارد قسمت درخواست ها شوید: 6. درخواست خود را ارصال کرده و منتظر دریافت پیامک فعالسازی گلریزون باشید. 7. پس از دریافت پیامک گلریزون لینک را بازکرده و اطلاعات محل توزیع خود را وارد نمایید. 8. پس از تکمیل دکمه ثبت گلریزون را زده تا لینک اختصاصی خود را دریافت کرده و بتوانید واریز خود را انجام دهید.


  1. allah9456 گفت:

    خدا خیرتان بدهد