راهنمای ثبت نام در فراخوان گروه‌های جهادی جهت خدمت‌رسانی در جزیره هرمز

گروه‌های جهادی جهت مشارکت و حضور در جزیره هرمز بایستی مراحل زیر را طی کنند.

  1. ثبت گروه خود در سامانه دنیای احسان از طریق زیر:

2. درصورتیکه گروه خود را ثبت کرده اید از طریق زیر وارد میزکار خود شوید:

3. پس از ورود در میز کار وارد قسمت درخواست ها شوید:

4. در این قسمت وارد شده و نامه درخواست خود را بر اساس راهنمایی انجام شده آپلود کنید تا پیامک شناسه درخواست برایتان ارسال شود.


  1. Yysol گفت:

    سلام
    فعالیتهای بنیاد برکت و زیر مجموعه های ستاد اجرایی جهت خدمت رسانی در کلیه نقاط کم توسعه یافته و محرومین بسیار چشمگیر و قابل تحسین میباشد.