احسان سلامت؛ اهدای اقلام بهداشتی به آسیب دیدگان بحران کرونا با الویت مناطق کم برخوردار

اهدای اقلام بهداشتی به آسیب دیدگان بحران کرونا با الویت مناطق کم برخوردار

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
491 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
3 هفته
3,117,000   تومان از
100,000,000   تومان مورد نیاز
17 مرتبه
حامیان
3.1%
موفقیت
3.1%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
نظرات

    حامیان