شما از طرف گروه حسن قربانی دعوت شده اید
پروژه به پایان رسیده است.

پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات

هدف این کمپین راهی کردن ده هزار نفر از افراد کم برخوردار به عتبات عالیات است. هزینه اعزام هر نفر زائراولی یک میلیون و ششصد هزار تومان می باشد که مشارکت کنندگان می‌توانند به هر میزان که بخواهند در این طرح مشارکت کنند.

گروهی
تـعداد بازدید از این گلریزون
82 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
1 ماه
مجموع : 1,000,006   تومان
1 مرتبه
حامیان
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
به این پروژه رای بدهید :
نظرات