پویش سفیر احسان؛ اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات

اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
104 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
1 ماه
0   تومان از
6,000,000,000   تومان مورد نیاز
0 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1748-0716

توضیحات

اعزام زائر اولی‌های مناطق کم برخوردار به عتبات عالیات

نظرات
گلریزون کنندگان