کلاس های آموزشی فیض احسان

برگزاری کلاس های آمادگی کنکور برای دانش آموزان مناطق سیستان در هر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی در روز های آخر هفته(پنجشنبه و جمعه ها) در طی سال تحصیلی

تـعداد بازدید از این پروژه
110 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
100   تومان از
80,000,000   تومان مورد نیاز
1 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
توضیحات

برگزاری کلاس های آمادگی کنکور برای 200 نفر از دانش آموزان منتخب مناطق سیستان در هر سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی در روز های آخر هفته(پنجشنبه و جمعه ها) در طی سال تحصیلی بصورت جداگانه برای دختران و پسران جمعا به تعداد 576 کلاس

نظرات

    گلریزون کنندگان