شما از طرف گروه علی ابن ابیطالب دعوت شده اید

احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار

پویش احسانه با هدف اعطای 500 جهیزیه به زوج‌های جوان مناطق کم برخوردار
هربسته جهیزیه شامل 9 قلم می‌‌‌باشد و ارزش هر بسته 12 میلیون تومان است.

درخواست جهت تهیه تعداد ۶ جهیزیه برای ۶نوعروس از خانواده های نیازمند در منطقه بخش مرکزی بنجار باجمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر و ۶۲ روستا
تـعداد بازدید از این گلریزون
20 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
مجموع : 0   تومان
0 مرتبه
حامیان
توضیحات
نظرات
حامیان
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

پویش احسانه با هدف اعطای 500 جهیزیه به زوج‌های جوان مناطق کم برخوردار

هربسته جهیزیه شامل 9 قلم می‌‌‌باشد و ارزش هر بسته 12 میلیون تومان است.

نظرات

    حامیان