احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار

پویش احسانه با هدف اعطای 500 جهیزیه به زوج‌های جوان مناطق کم برخوردار
هربسته جهیزیه شامل 9 قلم می‌‌‌باشد و ارزش هر بسته 12 میلیون تومان است.

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
764 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
2 ماه
783,000   تومان از
6,000,000,000   تومان مورد نیاز
8 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1452-3039

توضیحات

پویش احسانه با هدف اعطای 500 جهیزیه به زوج‌های جوان مناطق کم برخوردار

هربسته جهیزیه شامل 9 قلم می‌‌‌باشد و ارزش هر بسته 12 میلیون تومان است.

نظرات