احسانه؛ تامین جهیزیه برای زوج های جوان مناطق کم برخوردار

پویش احسانه با هدف اعطای 3000 جهیزیه به زوج‌های جوان مناطق کم برخوردار

بانی پروژه : مردم ایران / ملی
تـعداد بازدید از این پروژه
266 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
3 ماه
0   تومان از
500,000,000   تومان مورد نیاز
0 مرتبه
حامیان
0%
موفقیت
0%
توضیحات
نظرات
حامیان
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1452-3039

توضیحات

پویش احسانه با هدف اعطای 3000 جهیزیه به زوج‌های جوان مناطق کم برخوردار

نظرات

    گلریزون کنندگان