کمک به هموطنان سیل زده

کمک به هموطنان سیل زده در گلستان، لرستان و خوزستان

ایجادکننده : مردم ایران / گلستان
تـعداد بازدید از این پروژه
301 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
4 هفته
250,920,000   تومان از
1,000,000,000   تومان مورد نیاز
0نفر
حامیان
25.1%
موفقیت
25.1%
توضیحات
گزارش
نظرات
حامیان
لـینک کـوتاه :
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات
گزارش
    نظرات