پروژه به پایان رسیده است.

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان

بانی پروژه : حسن رحیمی / لرستان
تـعداد بازدید از این پروژه
885 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
3 ماه
672,100   تومان از
150,000,000   تومان مورد نیاز
10 مرتبه
حامیان
0.4%
موفقیت
0.4%
توضیحات
نظرات
حامیان
گلریزون کننده
توضیحات

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه ذلقی لرستان

نظرات
حامیان