ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

بانی پروژه : علی کریمی / مرکزی
تـعداد بازدید از این پروژه
381 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
1 ماه
1,172,100   تومان از
100,000,000   تومان مورد نیاز
21نفر
حامیان
1.2%
موفقیت
1.2%
توضیحات
نظرات
حامیان
لـینک کـوتاه :
به این پروژه رای بدهید :
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1748-0708

توضیحات

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

نظرات
حامیان