ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

ایجادکننده : علی کریمی / مرکزی
تـعداد بازدید از این پروژه
135 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
3 روز
1,172,000   تومان از
100,000,000   تومان مورد نیاز
0نفر
حامیان
1.2%
موفقیت
1.2%
توضیحات
گزارش
نظرات
حامیان
لـینک کـوتاه :
به این پروژه رای بدهید :
توضیحات

ساخت مدرسه سه کلاسه در منطقه چهارده محله استان مرکزی

گزارش
    نظرات
    حامیان
    شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

    6221-0612-1748-0708