پروژه به پایان رسیده است.

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

تـعداد بازدید از این پروژه
816 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
1 ماه
5,722,000   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
67 مرتبه
حامیان
2.9%
موفقیت
2.9%
توضیحات
نظرات
حامیان
توضیحات

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان زهک سیستان و بلوچستان

نظرات
حامیان