ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان

تـعداد بازدید از این پروژه
713 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
1 ماه
6,339,000   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
32 مرتبه
حامیان
3.2%
موفقیت
3.2%
توضیحات
نظرات
حامیان
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1748-0641

توضیحات

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان

نظرات
حامیان
گلریزون کنندگان