پروژه به پایان رسیده است.

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان

تـعداد بازدید از این پروژه
937 نفر
مـدت زمان باقی مـانده
3 ماه
6,539,000   تومان از
200,000,000   تومان مورد نیاز
33 مرتبه
حامیان
3.3%
موفقیت
3.3%
توضیحات
نظرات
حامیان
شماره کارت بانکی جهت واریز نقدی به نام : بنیاد احسان

6221-0612-1748-0641

توضیحات

ساخت مدرسه پنج کلاسه در شهرستان بشاگرد هرمزگان

نظرات
حامیان