line

هدف این کمپین راهی کردن ده هزار نفر از افراد کم برخوردار به عتبات عالیات است. هزینه اعزام هر نفر زائراولی یک میلیون و ششصد هزار تومان می باشد که مشارکت کنندگان می‌توانند به هر میزان که بخواهند در این طرح مشارکت کنند.

  • به اشتراک بگذارید
حمایت میکنم
پروژه ها
حـامیـان