line

هزینه هر بسته نوشت افزار 120 هزار تومان می‌باشد که مشارکت کنندگان می‌توانند به هر میزان که بخواهند در این طرح مشارکت کنند. بسته‌ها از طریق گروه‌های مردمی در مناطق کم برخوردار توزیع خواهد شد.

  • به اشتراک بگذارید
پروژه ها
حـامیـان